வேந்தர் மரபு 18

வணக்கம் தோழமைகளே,

வேந்தர் மரபு அடுத்த பகுதி உங்களுக்காக

[scribd id=382208699 key=key-UqaknNQadc4l0RQgYjQ6 mode=scroll]

அன்புடன்

தமிழ் மதுரா

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post

வேந்தர் மரபு – 8வேந்தர் மரபு – 8

வணக்கம் தோழமைகளே சென்ற பதிவுக்கு ஆதரவளித்த அனைவருக்கும் நன்றி. இன்றைய பதிவில் சமுத்திரையின் ஓலை கண்டு கிளம்பும் தீட்சன்யர். தங்கையின் கவலையைப் போக்க முயலும் சேயோன். [scribd id=375750075 key=key-lNx1yOc8Vpyx0yHgAQmp mode=scroll] அன்புடன், தமிழ் மதுரா