வேந்தர் மரபு 14

வணக்கம் தோழமைகளே,

யாழ்வெண்பா இந்த முறை தகர்ந்ததடைகள் அத்தியாயத்துடன் வந்திருக்கிறார். படித்துவிட்டு உங்களது கருத்துக்களைப் பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள்.

[scribd id=378993075 key=key-lr0pY0240eZa9ZJFoCi4 mode=scroll]

அன்புடன்,

தமிழ் மதுரா

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post

வேந்தர் மரபு – 36வேந்தர் மரபு – 36

வணக்கம் தோழமைகளே! வேந்தர் மரபு அடுத்த அத்தியாயம் உங்களுக்காக வேந்தர் மரபு – 36 அன்புடன், தமிழ் மதுரா Free Download WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesDownload Nulled WordPress ThemesPremium WordPress Themes DownloadZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=download intex firmwareDownload Premium

வேந்தர் மரபு – 22வேந்தர் மரபு – 22

[googleapps domain=”docs” dir=”document/d/e/2PACX-1vTA2vvXkrdQ6vDYngXGlE178qZyEjT_wNtUUhQ1bG67Ntl1E4JVwCkfHhQcx46T3fbHwnXk9LUez21j/pub” query=”embedded=true” /] Free Download WordPress ThemesDownload Best WordPress Themes Free DownloadDownload WordPress ThemesDownload Premium WordPress Themes Freefree download udemy paid coursedownload mobile firmwareDownload WordPress ThemesZG93bmxvYWQgbHluZGEgY291cnNlIGZyZWU=