வேந்தர் மரபு – 4

வணக்கம் பிரெண்ட்ஸ்,

இன்றைய பதிவில் மற்போர் புரிய களத்தை எப்படித் தயார் படுத்துவார்கள் என்பதை சுவைபட சொல்லியிருக்கிறார் ஆசிரியர். நாமும் தெரிந்து கொள்வோம் வாருங்கள்.

[scribd id=374130827 key=key-PyRA3vk8LGuDEv2oNAJ2 mode=scroll]

அன்புடன்

தமிழ் மதுரா

2 thoughts on “வேந்தர் மரபு – 4”

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Related Post