Day: January 19, 2018

ஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாயஏகதந்தாய வக்ரதுண்டாய

Gananayakaya Ganadhaivathaya Ganadyakshaya dhimahi Guna shariraaya Guna madithaya Guneshaanaya dhimahi Gunathithaaya Gunadhishaaya Guna pravishtaya dhimahi Eka dhanthaya Vakrathundaya Gouri thanayaya dhimahi Gajeshanaaya baalachandraya Shri ganeshaya dhimahi Eka dhanthaya Vakrathundaya Gouri